Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami, przyświecającymi organizatorom konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Tu można zapoznać się ze scenariuszami zajęć profilaktycznych, proponowanych przez organizatrów konferencji.

Proszę zapoznać się z propozychami interesujących stron internetowych, związanych z tematyką konferencji.

Tutaj zamieszczono linki do elektronicznych narzędzi badawczych (e-kwestionariuszy), z prośbą o wypełnienie których zwracają się organizatorzy konferencji.