Powrót do strony głównej.

* * *

Tu można zapoznać się ze scenariuszami zajęć profilaktycznych, proponowanych przez organizatrów konferencji.

Poniżej zamieszczono scenariusze 
zajęć profilaktycznych,
z propozycją przeprowadzenia których 
zwracamy się do Państwa:

* * *

 Mówię NIE

Scenariusz 1: Mówię nie
dyskusja na temat uzależnień jako negatywnego zjawiska społecznego, umiejętność radzenia sobie z presją grupy, rozwijanie umiejętności skutecznego mówienia NIE

   
Przemoc nie jedno ma oblicze

Scenariusz 2: Przemoc nie jedno ma oblicze
zapoznanie uczniów z problemem przemocy, jej przyczynami i sposobami obrony przed nią

przemoc.wmv - materiały do realizacji scenariusza

   
Handel ludźmi

Scenariusz 3: Handel ludźmi
uświadomienie dzieciom i młodzieży jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz ich bliskich i spowodować iż staną się ofiarami handlu ludźmi

handel.wmv - materiały do realizacji scenariusza

załącznik do scenariusza handel ludźmi (sms) 
- wzór wykonania

załącznik nr 1 do scenariusza handel ludźmi 
- wzór wykonania (kartka pocztowa)

załącznik nr 1 do scenariusza handel ludźmi
(kartka pocztowa)

   
Cyberprzemoc też boli Scenariusz 4: Cyberprzemoc też boli
ukazanie dzieciom zagrożeń wynikających z cyberprzemocy

 

   
Materiały edukacyjne programu "Dziecko w Sieci" Materiały edukacyjne programu "Dziecko w Sieci".
Scenariusze zajęć i niezbędne materiały do pobrania bezpłatnie z stron Fundacji Dzieci Niczyje.
   
Materiały dydaktyczne "Planeta Energii" Materiały dydaktyczne, gry edukacyjne, quizy i konkursy dla dzieci serwisu "Planeta Energii",
dotyczącego bezpiecznego i racjonalnego korzystania 
z energii elektrycznej.
   
Zaproszenie na lekcję do Banku Zachodniego WBK

Materiały dotyczące bezpieczeństwa operacji finansowych opracowane przez Bank Zachodni WBK:
- zaproszenie na lekcje bankowe;
- informacje na stronach internetowych Banku.

   

* * *

 

 

 

Do otwarcia niektórych plików ze scenariuszami niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Reader: Kliknij by pobrać program Adobe Reader.

* * *

powrót do strony głównej