Powrót do strony głównej.

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się 
z wybranymi tekstami referatów, 
wygłoszonych podczas konferencji:

* * *

 Przemoc rówieśnicza

Ks. Andrzej Gretkowski
Przemoc rówieśnicza
Marek Borowski: Przemoc nie jedno ma oblicze - przemoc domowa Marek Borowski
Przemoc nie jedno ma oblicze - przemoc domowa
Daniel Korzan: Cyberbezpieczeństwo – próba zarysu problematyki Daniel Korzan
Cyberbezpieczeństwo – próba zarysu problematyki
Policja
Niebieska karta
Joanna Łukjaniuk
Perspektywy profilaktyki uzależnień
w szkole
Zjawisko alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży Roumuald Dobrzeniecki
Zjawisko alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży
(prezentacja wyników badań z terenu miasta Płocka)
   
Problem ucieczek dzieci i młodzieży w Polsce - doświadczenia poszukiwawcze i profilaktyczne Fundacji ITAKA - abstrakt wystąpienia Anna Nita
Problem ucieczek dzieci i młodzieży w Polsce - doświadczenia poszukiwawcze i profilaktyczne Fundacji ITAKA - abstrakt wystąpienia

"NIE UCIEKAJ" - ulotka dla nastolatków

"NIE UCIEKAJ" - broszura dla rodziców

   
Patrycja Szeląg
Profilaktyka handlu ludźmi
Działania grup psychomanipulacyjnych Ewa Bartuś
Działania grup psychomanipulacyjnych
(prezentacja)
Anna Borkowska
Porzucone dzieci pracujących rodziców 
- eurosieroctwo i samotność w rodzinie

 * * *

 * * *

 

Do otwarcia plików z tekstami wystąpień niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Reader: kilknij by pobrać i zainstalować program Adobe Reader.

* * *

powrót do strony głównej