Powrót do strony głównej.

* * *

Proszę zapoznać się z propozychami interesujących stron internetowych, związanych z tematyką konferencji.

Poniżej zapraszamy do odwiedzenia
wybranych interesujących
 witryn internetowych,
poświęconych problematyce bezpieczeństwa:

* * *

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje - jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom

321 Internet

www.321internet.pl - to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Ambasadorem projektu jest Krzysztof Hołowczyc. W ramach projektu powstał serwis internetowy dla dzieci, komiks oraz propozycja zajęć edukacyjnych przeznaczona do realizacji w szkołach podstawowych

Program Szkoła Bezpiecznego Internetu

www.szkolabezpiecznegointernetu.pl
- Program Szkoła Bezpiecznego Internetu

Projekt Sheeplive

www.sheeplive.eu - Projekt Sheeplive (OVCE.sk w języku słowackim) został zainicjowany przez stowarzyszenie eSlovensko jako integralna część projektów: Zodpovedne.sk, Pomoc.sk i Stopline.sk. Partnerami projektu są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji oraz słowacki Komitet UNICEF. Głównym celem projektu jest stworzenie serii kreskówek dla dzieci oraz międzynarodowego portalu internetowego

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (11 61 11) prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje

www.116111.pl - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (11 61 11) prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje

Fundacja Kidprotect.pl

www.kidprotect.pl - Fundacja Kidprotect.pl jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Jej celem jest szeroko pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie. Prowadzi najstarszy w Polsce hotline, do którego można zgłosić incydenty związane z pornografią dziecięcą i pedofilią. Wspomaga ofiary przemocy seksualnej, oferując uczestnictwo w eGrupach, a także pomoc prawną

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" www.niebieskalinia.pl - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP – autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej

www.przemocwszkole.org.pl - Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP – autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej

Fundacja La Strada

www.strada.org.pl - Fundacja La Strada - jest częścią składową międzynarodowej sieci: La Strada Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, który działa w dziewięciu krajach, takich jak: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Holandia, Macedonia, Mołdawia, Polska, Republika Czeska i Ukraina

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl - Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - powstała w 1999 roku. Jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia. Główne obszary działalności Fundacji to: poszukiwanie osób zaginionych; wsparcie dla rodzin i bliskich; profilaktyka zaginięć

Poradnik pedagogiczno-resocjalizacyjny

www.poradnikpr.info - Poradnik pedagogiczno-resocjalizacyjny

Program Społeczny Dzienników Regionalnych oraz Fundacji ORANGE „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

www.szkolabezprzemocy.pl - Program Społeczny Dzienników Regionalnych oraz Fundacji ORANGE „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS

http://www.kaikairos.free.ngo.pl/ - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

http://www.idn.org.pl/U/ - Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Straż Miejska w Płocku

www.strazmiejska.plock.eu - Straż Miejska w Płocku

Punkt Konsultacyjny MONAR w Płocku

www.monarplock.pl - Punkt Konsultacyjny MONAR w Płocku

Film do pobrania przygotowany przez Fundację ITAKA

tu - do pobrania film przygotowany przez Fundację ITAKA

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "METANOIA"

www.cpp-metanoia.com - Centrum Psychologiczno-Pastoralne "METANOIA"

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku http://www.pck.org.pl/plock/ - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku
Projekt Prewencyjno-Profilaktyczno-Badawczy "Cyberw@gary"

www.cyberwagary.republika.pl  - Projekt Prewencyjno - Profilaktyczno - Badawczy "Cyberw@gary" realizowany w latach minionych przez Straż Miejską w Płocku i Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. Powołany w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a przede wszystkim ich poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym

Dołącz do kosmicznej misji "Planeta Energii"

www.planetaenergii.pl - Gry edukacyjne, quizy i konkursy dla dzieci. Dołącz do kosmicznej misji "Planeta Energii". Projekt realizowany przez Grupę Energa, wdrażający do racjonalnego i bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

   

* * *

* * *

powrót do strony głównej