Powrót do strony głównej.

* * *

Główne założenia konferencji:

Organizatorzy konferencji:

Celem konferencji jest ukazanie zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież każdego dnia, w tym szczególnie nasilających się w okresie letniego wypoczynku, tj.: inicjacja narkotykowa, alkoholowa, seksualna, nikotynowa, zaginięcia i ucieczki, handel ludźmi, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, domowa, oraz wzmożona aktywność grup psychomanipulacyjnych i przystępowanie do młodocianych grup przestępczych.

Konferencja „Bezpieczne Dziecko” skierowana jest do wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, pedagogów, wychowawców stojących na pierwszej linii walki o dobro dziecka. Celem nadrzędnym jest wyposażenie odbiorców w wiedzę na temat sposobu rozpoznawania zagrożeń, umiejętności zapobiegania oraz wskazówki gdzie uzyskać fachową pomoc.

Organizacja Konferencji jest również zaczątkiem działania długofalowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Uczestnicy Konferencji zostaną zaopatrzeni w materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, scenariusze zajęć opracowane przez Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej oraz pracowników naukowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku dla przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w okresie przedwakacyjnym. Z zajęć zostaną sporządzone sprawozdania, które posłużą podsumowaniu programu oraz określeniu kierunków i sposobów działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Jednocześnie zostanie podpisane porozumienie między Strażą Miejską w Płocku a Fundacją Itaka. Współpraca ma dotyczyć wymiany informacji o poszukiwaniach zaginionych osób, profilaktyki oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Strażnicy miejscy dzięki porozumieniu zyskają bezpośredni dostęp do bazy danych osób zaginionych, w tym nieletnich którzy uciekli z domu czy placówek wychowawczych.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

www.plock.eu/pl/

 

Fundacja Bezpieczne Miasto Płock

 

Straż Miejska w Płocku
Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej

www.strazmiejska.plock.eu

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku

Wydział Pedagogiczny

www.wlodkowic.pl

 

   
Komitet naukowy konferencji:

Komitet organizacyjny konferencji:

   
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego

ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski
Prorektor do Spraw Nauki i Rozwoju
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

doc. dr Romuald Dobrzeniecki
Prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Filii w Iławie

doc. dr Andrzej Gałkowski
Prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr Marek Borowski
Dziekan Wydziału Pedagogicznego
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 
Filii w Wyszkowie

doc. dr Daniel Korzan
Prodziekan Wydziału Pedagogicznego
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

 

Andrzej Wochowski
Komendant
Straży Miejskiej w Płocku

Agnieszka Andrzejewska
Straż Miejska w Płocku
Zespół Profilaktyki
i Komunikacji Społecznej

Bartosz Wielkopolski
Straż Miejska w Płocku
Zespół Profilaktyki
i Komunikacji Społecznej

Katarzyna Michalska
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Płocka

Jerzy Tomaszewski
Prezes
Fundacji Bezpieczne Miasto Płock

Andrzej Gałkowski
Wydział Pedagogiczny
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Daniel Korzan
Wydział Pedagogiczny
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

* * *

 

Zaproszenie na konferencję dostępne jest tu.

* * *

Opracowanie graficzno-techniczne i redakcja materiałów konferencyjnych (CD):
Daniel Korzan - Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Dostęp do materiałów konferencyjnych online: http://www.korzan.edu.pl/start.htm.

* * *

powrót do strony głównej